Työhyvinvointi kasvun perustana

12.10.2016

Työhyvinvointi on tärkeä perusta yrityksen kasvun rakentamiselle ja tärkeää onkin ehkäistä ongelmia ennakkoon. Kun yrityksellä on tavoitteena kasvu, on samalla tärkeää huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Tärkein työkykyä rakentava ja ylläpitävä keino on panostaa työnkuvien selkeyteen. Kun työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan ja miten hänen suoritustaan mitataan, hän voi keskittyä työtehtäväänsä. Kasvuorganisaatiossa henkilöiden pitää sisäistää oman työnkuvansa lisäksi muiden työntekijöiden työnkuvat. Avoimuuteen, tiedon jakamiseen ja avun pyytämiseen työyhteisön sisällä kannustaminen rakentavat perustaa hyvälle työssäjaksamiselle.

Yrityksen työkykymallin käyttöönottaminen tuo mahdollisuuden puuttua työkyvyn heikkenemiseen. Esimiehet ja työntekijät voivat systemaattisesti käsitellä työssäjaksamista. Luonnollisesti esimiesten hyvä esimiesosaaminen on etusijalla työkyvyn heikentymisen havaitsemisessa ja toimenpiteisiin ryhtymisessä.

Yrityksissä on nyt korkea aika tarttua toimeen ja ottaa työssäjaksaminen etusijalle, unohtamatta johtaa henkilöstöä. Siksi johtajien ja esimiesten koulutuksessa on tärkeää ymmärtää henkilöstön hyvinvoinnin merkitys. Työntekijöiden tekninen koulutus ei ole yleensä valmistanut heitä esimiestehtäviin eikä työhyvinvoinnin huomioimiseen. Henkilöstön jaksaminen on palveluyrityksen kasvun ja taloudellisen menestymisen avainasia.

IT-kokonaisratkaisu Sinulle, joka arvostat tietotekniikan huoletonta ylläpitoa

Lue lisää