IT-huolenpitoa – Ihmisenä ihmiselle

18.09.2018 Tiedote

Tietoiskuseminaari 2.10.2018 Tampere-talo

Tietokeskus tuo Tietoiskuseminaarin ensimmäistä kertaa Tampereelle! Tietoiskuseminaari järjestetään tiistaina 2.10.2018 Tampere-talossa. Seminaarin isäntänä toimii Lorenz Backman. Tilaisuus on maksuton.

Lue lisää

20.08.2018 Tiedote

Luottamus on asiakkuuden perusta – Ovumia

Uusia toimipaikkoja avannut kasvuhakuinen Ovumia Fertinova sai Tamicosta kumppanin oikeaan aikaan.
”Luottamus on asiakkuuden perusta”, hedelmöityshoitoja tarjoavan Ovumian hallituksen puheenjohtaja Pekka Sillanaukee sanoo.

Lue lisää

Tamico

Tamico on arvostettu tietotekniikan palvelutalo, joka tuottaa asiakkailleen laadukkaita ja turvallisia kokonaisratkaisuja. Sopiva ratkaisu löytyy avullamme nopeasti, ja tietotekniikka on helposti hallittavissa sekä budjetoitavissa. Vuonna 1986 perustettu yrityksemme työllistää noin 30 tietotekniikan palveluammattilaista.

Kehittämämme palvelutuotteistuksen avulla asiakkaan tietotekniikan kustannukset ovat hallinnassa ja palvelujen laajuus skaalautuu asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan.

Arvot

Asiakaslähtöisyys

Tamicon asiakaslähtöisyys on kuuntelemista, ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista. Se on avoimuutta, joustavuutta ja sopivimman ratkaisun löytämistä. Se on myös tavoitettavuutta ja aikaa asiakkaalle. Asiakaslähtöisyyden tuloksena syntyy yhteinen kasvu kohti taloudellista menestystä.

Viestintä

Tamicon viestintä on välineestä riippumatonta puhetta ihmiseltä ihmiselle. Se huomioi kuulijansa ja sopivimman viestintätavan. Se on selkeää, ymmärrettävää ja kohteensa huomioonottavaa oikea-aikaista vuorovaikutusta.

Vastuullisuus

Vastuullisuus Tamicossa syntyy rehellisen, avoimen ja luottamuksellisen kanssakäymisen kautta, ja huomioi myös yksilön ja inhimillisyyden. Siihen liittyy myös kollektiivinen vastuu työhyvinvoinnista ja yksilön työssäjaksamisesta. Asiakasyrityksillemme ja sidosryhmillemme olemme vilpitön ja lojaali kumppani.

Laatu

Tamicon työn laatu syntyy alan parhaista käytännöistä, pitkälle tuotteistetuista ja testatuista palvelupaketeista, sekä osaavan ja hyvin koulutetun henkilökunnan korkeasta motiivista ja kunnianhimosta. Laatu tarkoittaa erityisesti tietoturvallisten toimintatapojen ja tekniikoiden käyttämistä. Tamicon korkea työnlaatu ulottuu asiakaspalveluun, sisäiseen palveluun sekä luotettavasti toimiviin prosesseihin.

Tamico ja vastuullisuus:

Yhteiskuntavastuu

Koemme voivamme vaikuttaa yhteiskuntaan tuomalla tietotekniikkaan mm. parempia käytäntöjä, kustannustehokkuutta ja kehittyneempää tietoturvaa.

Haluamme maksaa veromme suomeen ollaksemme osaltamme rakentamassa tasa-arvoista ja taloudellisesti hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Palkkaamme vuosittain uusia eri-ikäisiä työntekijöitä tiimeihimme pysyvään työsuhteeseen. Edelleen teemme kouluyhteistyötä, jonka ansiosta muutamia nuoria alan tulevaisuuden tekijäitä saa meillä tuntumaan tietotekniikan palvelujen tuottamiseen käytännössä.

Sosiaalinen vastuu ja sponsorointi

Kollektiivinen vastuu työhyvinvoinnista ja henkilökunnan työssä jaksamisesta kuuluu koko henkilökuntamme allekirjoittamiin arvoihin. Kannustamme rehelliseen, avoimeen ja luottamukselliseen kanssakäymiseen, joka huomioi myös yksilön ja inhimillisyyden.

Urheilua sponsoroimme tällä hetkellä pirkanmaalaisen 400 m aitajuoksija Noora Toivon kautta. Nooran määrätietoinen harjoittelu kohti tavoitteitaan ja menestyminen ovat hyvänä esimerkkinä niille lukuisille nuorille, jotka seuraavat hänen uraansa ja suuren suosion saanutta blogiaan. Blogikirjoituksissaan Noora on uskaltanut nostaa esiin myös arkoja aiheita, kuten lehdistön huippu-urheilijoille luomat menestymispaineet, joissa vain palkintosija hyväksytään. Toivommekin, että Noora olisi osaltaan rakentamassa uudenlaista urheilukulttuuria, jossa menestymisen rinnalle nostettaisiin koko elämän läpi kantava innostus urheiluun ja myös terveisiin elämäntapoihin.

Nooran palkittuun blogiin voit tutustua osoitteessa http://nooratoivo.blogspot.fi/

Plan Suomi on kehitysyhteistyöjärjestö, joka parantaa kehitysmaiden lasten elämänlaatua pysyvästi mahdollistamalla heille mm. opiskelun. Olemme olleet Planin yrityskummina vuodesta 2007 lähtien ja näin antaneet pienen osamme myös kehitysyhteistyölle. http://www.plan.fi

Inhimillisyys ja yhdenvertaisuus ovat meille sydämen asioita. Olemme kiitollisia voidessamme palvella organisaatioita, jotka huolehtivat monipuolisesti ihmisistä heidän eri elämäntilanteissaan.

Tampereen ensi- ja turvakoti ry on ollut pitkään asiakkaanamme ja kumppaninamme ja arvostamme heidän tekemäänsä työtä. Mahdollisuuksiemme mukaan osallistumme heidän keräyksiinsä ja huomioimme heitä myös palveluhinnoissamme.

http://www.ensiturvary-tre.net/

Ympäristövastuu

Tamicon suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät laitteiden energiankulutuksesta ja liikematkustamisesta.

Olemme pyrkineet minimoimaan ympäristövaikutuksiamme suosimalla energiatehokkaita laitteita ja optimoimalla palvelimiemme käytön. Olemme suosineet energian hankintamme kanavana kotimaassa sijaitsevia pienvoimalaitoksia, jotka panostavat 100 % uusiutuvaan bioenergiaan, tuulivoimaan ja vesivoimaan.

Liikematkustamisen kuormitusta ympäristölle olemme vähentäneet mm. junamatkustamisen ja videoneuvotteluiden avulla.

Kehittyneet etäkäyttöratkaisumme ovat vähentäneet asiakkaan luona tapahtuvaa korjaustyötä merkittävästi. Tämä on vähentänyt turhaa ajamista ja myös tuonut säästöjä asiakkaillemme.

Henkilökuntamme kehittyneet etätyömahdollisuudet antavat joustoa työnteolle; aina ei tarvitse ajaa työpaikalle, sillä samat työt voi hoitaa myös kotoa käsin.

Toimistomme ympäristökuormaa olemme pienentäneet seuraavilla toimilla:

  • Pahvin- ja paperinkeräys, tulostus vain tarpeeseen
  • Ylimääräisten valojen ja laitteiden sammuttaminen
  • Elektroniikkaromun kierrätys